《Immortal DreamX》ระบบอุปกรณ์บิน

   เมื่อผู้เล่นถึงLv.ที่กำหนด ให้เข้าหน้าเพจ “เมนู” - “อุปกรณ์บิน” เปิดระบบอุปกรณ์บินตามรูป 1 ผู้เล่นเพียงแค่เลื่อนปัดหน้าจอขึ้นก็ใช้อุปกรณ์บินได้เลย หากปัดหน้าจอลงจะทำการบินอัตโนมัติ ระบบอุปกรณ์บินแบ่งเป็น 2 ขั้นคือ  “ข้ั้นสูง” และ “มายา”

ในหน้าขั้นสูง ผู้เล่นคลิกปุ่ม “ข้ั้นสูง” ก็ใช้ไอเทมขั้นสูง ขั้นสูงพัฒนาความสามารถของอุปกรณ์บินได้ เปลี่ยนโฉมอุปกรณ์บินให้เฟี๊ยวฟ๊าวสุดๆ

562889b63234c.jpg


 1 อุปกรณ์บินขั้นสูง

ในหน้ามายา  ผู้เล่นจะเห็นรูปลักษณ์ของของอุปกรณ์บินขั้นสูง หรืออุปกรณ์บินที่ใช้บัตรเปิดมายา เลือกวิธีใดก็ได้เพื่อเปิดฉากอุปกรณ์บินมายา อุปกรณ์บินมายาไม่ส่งผลกระทบถึงAttrอุปกรณ์บิน

562889b62f1a9.jpg


 2 อุปกรณ์บินมายา

562889b66358e.jpg