วิธีใช้บัตรแปลงร่าง

บัตรแปลงร่าง

วิธีการใช้

1.เพิ่มบัตรแปลงร่างสัตว์เลี้ยง หลังใช้จะแปลงร่างเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักในเมืองหลักต่างๆ

2.ทุกครั้งแปลงร่างต้องใช้บัตรแปลงร่าง1ใบ หลังใช้จะช่วยเพิ่มAttrให้ตัวละครช่วงเวลาหนึ่ง

3.ผลใช้บัตรแปลงร่างหลายใบจะไม่ทบซ้อนกัน แต่จะแทนที่กัน จะถือผลตามใบสุดท้ายเป็นหลัก

4.ต้องเปิดสัตว์เลี้ยงถึงจะใช้บัตรแปลงร่างที่สอดคล้องกันได้

วิธีที่ได้รับ  ได้จากกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กัน


猪猪.png


ดาวน์โหลดเกม: 
Android : 
http://goo.gl/SYNHqV
IOS : https://goo.gl/kZCrj4

ช่องทางเติมเงิน:
http://payth.eyougame.com/